Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức Phòng Công tác học sinh sinh viên

1. Lãnh đạo Phòng

Cơ cấu tổ chức Phòng Công tác học sinh sinh viên

Trưởng phòng - Trần Ngọc Khánh

Cơ cấu tổ chức Phòng Công tác học sinh sinh viên

Phó trưởng phòng - Nguyễn Ngọc Anh

2. Chuyên viên làm việc tại các bộ phận

- Bộ phận văn phòng

- Bộ phận giải quyết chế độ chính sách cho HSSV

- Bộ phận giải quyết công việc hành chính cho HSSV

- Bộ phận triển khai tổ chức thực hiện các phong trào, tổ chức sự kiện sinh viên.

3. Chi bộ, Công đoàn

Chi bộ:

-Đ/c Trần Ngọc Khánh - Bí thư Chi bộ;

- Đ/c Nguyễn Ngọc Anh - Phó bí thư Chi bộ;

- Đ/c Nguyễn Văn Lưới - Chi ủy viên.

Công đoàn bộ phận:

- Đ/c Nguyễn Ngọc Anh - Chủ tịch Công đoàn bộ phận;

- Đ/c Nguyễn Thị Thu Thủy - Phó chủ tịch Công đoàn bộ phận;

- Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Anh - Chấp hành Công đoàn bộ phận.

4. Thông tin liên hệ

PHÒNG CÔNG TÁC HỌC SINH SINH VIÊN

- Cơ sở 1: Tầng 1, nhà A8, số 298 đường Cầu Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 043 7655121. Số nội bộ: 203.

- Cơ sở 2: Phòng 103 Khu KTX nhà B11, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, phường TâyTựu, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Điện thoại: 043 7659100.

- Cơ sở 3: Tầng 1 nhà C3, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, Cơ sở đào tạo Hà Nam, Thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

Email: phongcthssv@haui.edu.vn.