Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức Phòng Công tác Sinh viên

1. Lãnh đạo Phòng: ThS. Trần Ngọc Khánh - Trưởng Phòng

2. Chuyên viên làm việc tại các Tổ chuyên môn

2.1. Tổ Giáo dục chính trị: Thực hiện các nhiệm vụ

- Giáo dục chính trị tư tưởng sinh viên.

- Quản lý cơ sở dữ liệu sinh viên.

2.2. Tổ Hành chính Chế độ: Thực hiện nhiệm vụ giải quyết thủ tục hành chính và chế độ chính sách cho sinh viên.

2.3. Tổ Hỗ trợ sinh viên: Thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ sinh viên, kết nối cựu học sinh, sinh viên, học viên.

3. Chi bộ, Công đoàn

Chi bộ:

- Đ/c Trần Ngọc Khánh - Bí thư Chi bộ;

- Đ/c Nguyễn Văn Lưới - Phó Bí thư Chi bộ.

Công đoàn bộ phận:

- Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Anh - Chủ tịch Công đoàn bộ phận;

- Đ/c Nguyễn Tiến Tấn - Phó Chủ tịch Công đoàn bộ phận;

- Đ/c Trần Thị Phương - Ủy viên Chấp hành Công đoàn bộ phận.

4. Thông tin liên hệ

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

- Trụ sở chính: Tầng 1, nhà A8, số 298 đường Cầu Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 043 7655121. Số nội bộ: 203.

- Cơ sở 2: Phòng 103 Khu KTX nhà B11, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, phường TâyTựu, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

- Cơ sở 3: Tầng 1 nhà C3, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, Cơ sở đào tạo Hà Nam, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

Email: phongcthssv@haui.edu.vn.