Chế độ chính sách

BAN HÀNH CÁC CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI SINH VIÊN

BAN HÀNH CÁC CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI SINH VIÊN

Hiệu trưởng nhà trường đã ký ban hành các chế độ chính sách đối với sinh viên. Xin trân trọng giới thiệu tới cán bộ, giảng viên và sinh viên nhà trường để thực hiện.

BAN HÀNH CÁC CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI SINH VIÊN

1. Quy định về chính sách miễn giảm học phí đối với sinh viên: tải về tại đây

2. Chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên: tải về tại đây

3. Chính sách hỗ trợ học tập đối với sinh viên: tải về tại đây

4. Chính sách nội trú đối với sinh viên: tải về tại đây