Đội ngũ cán bộ

Đội ngũ cán bộ Phòng Công tác Sinh viên

1. Đ/c Trần Ngọc Khánh - Trưởng phòng.

 • Quản lý điều hành và chịu trách nhiệm chung tất cả các hoạt động của đơn vị.
 • Xây dựng cơ cấu đội ngũ, phân công công việc và đôn đốc kiểm tra thực hiện các nhiệm vụ chính trị của phòng
 • Xây dựng phương án kế hoạch phát triển theo nhiệm vụ của đơn vị.
 • Chịu trách nhiệm tham mưu cho Nhà trường về Công tác sinh viên.
 • Tham gia các Hội đồng liên quan đến sinh viên theo đề xuất của đơn vị và Quyết định của Nhà trường.
 • Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về nội dung của các hội nghị, lễ khai giảng, lễ bế giảng.
 • Phụ trách các hoạt động khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo của sinh viên.
 • Xây dựng dự toán hoạt động cho sinh viên và quỹ học bổng khuyến khích học tập hàng năm.

2. Đ/c Hoàng Thị Thanh Huyền – Phó Trưởng phòng.

 • Quản lý điều hành và chịu trách nhiệm chung tất cả các hoạt động của đơn vị.
 • Xây dựng cơ cấu đội ngũ, phân công công việc và đôn đốc kiểm tra thực hiện các nhiệm vụ chính trị của phòng.
 • Xây dựng phương án kế hoạch phát triển theo nhiệm vụ của đơn vị.
 • Chịu trách nhiệm tham mưu cho Nhà trường về Công tác sinh viên.
 • Tham gia các Hội đồng liên quan đến sinh viên theo đề xuất của đơn vị và Quyết định của Nhà trường.
 • Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về nội dung của các hội nghị, lễ khai giảng, lễ bế giảng.
 • Phụ trách các hoạt động khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo của sinh viên.
 • Xây dựng dự toán hoạt động cho sinh viên và quỹ học bổng khuyến khích học tập hàng năm.

3. Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Anh - Tổ trưởng Tổ Hành chính Chế độ

 • Thường trực giải quyết công tác học bổng KKHT sinh viên.
 • Thực hiện công tác Bảo hiểm Y tế cho sinh viên năm 2, 3, 4.
 • Thường trực công tác tiếp nhận hồ sơ sinh viên đầu khóa.
 • Phụ trách theo dõi tài sản đề xuất vật tư của đơn vị.
 • Phụ trách công đoàn và nữ công đơn vị.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do trưởng phòng phân công

4. Đ/c Đỗ Minh Hiền – Tổ trưởng Tổ Giáo dục Chính trị.

 • Phụ trách công tác giáo dục chính trị tư tưởng và tổ chức các hoạt động phong trào VHVN TDTT cho SV.
 • Phối hợp tổ chức lễ khai giảng khóa học và ngày hội đón SV nhập học.
 • Xây dựng kế hoạch và phối hợp triển khai hội nghị lớp trưởng bí thư
 • Phối hợp thực hiện công tác quản lý thông tin sinh viên nội ngoại trú.
 • Tham gia hoạt động kết nối cựu người học.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do trưởng phòng phân công

5. Đ/c Đỗ Thu Huyền - Tổ trưởng Tổ Hỗ trợ Sinh viên.

 • Thường trực công tác tổ chức các hoạt động đầu khóa học cho sinh viên và lễ tốt nghiệp.
 • Thực hiện công tác Bảo hiểm Y tế cho sinh viên năm 1.
 • Tham mưu về các hoạt động chăm sóc, hỗ trợ và khuyến học cho người học.
 • Thường trực công tác thành lập lớp cố định cho SV khóa mới.
 • Đầu mối phối hợp thực hiện các hoạt động phục vụ tuyển sinh đầu khóa.
 • Tổng hợp soạn thảo các văn bản điều hành liên quan đến lĩnh vực nhiệm vụ của đơn vị.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do trưởng phòng phân công.

6. Đ/c Nguyễn Thị Thu Hương - Chuyên viên.

 • Phối hợp các đơn vị theo dõi kỷ luật sinh viên tham mưu đề xuất mức kỷ luật SV và tham mưu đề xuất phương án giảm tỷ lệ sinh viên bị kỷ luật.
 • Thường trực giải quyết thủ tục hành chính cho sinh viên.
 • Tiếp nhận và xác minh thông tin sinh viên cho các đơn vị có liên quan.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công.

7. Đ/c Phạm Khánh Linh - Chuyên viên.

 • Phụ trách Website và Fanpage đơn vị.
 • Phụ trách theo dõi trả lời SV trên cổng thông tin trao đổi giữa Nhà trường và SV; Fanpage của đơn vị.
 • Đầu mối các hoạt động đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp cho sinh viên.
 • Tham gia công tác tổ chức tuần sinh hoạt công dân sinh viên đầu khóa, tiếp nhận hồ sơ sinh viên và thành lập lớp cố định cho sinh viên khóa mới.
 • Tham gia công tác tổ chức lễ khai giảng, lễ tốt nghiệp, hội nghị lớp trưởng bí thư.
 • Thực hiện công tác truyền thông đơn vị.
 • Thực hiện các nội dung báo cáo của đơn vị theo yêu cầu.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công.

8. Đ/c Lý Thị Ngọc Minh - Chuyên viên.

 • Chuyên trách công tác Đoàn Thanh niên.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công.

9. Đ/c Nguyễn Tiến Tấn - Chuyên viên.

 • Chuyên trách công tác Đoàn Thanh niên.
 • Viết bài về cựu sinh viên các gương sinh viên tiêu biểu.
 • Thường trực hoạt động kết nối cựu người học.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do trưởng phòng phân công

10. Đ/c Nguyễn Thị Hiền Nga - Chuyên viên.

 • Xây dựng kế hoạch và theo dõi tình hình nộp học phí.
 • Tham gia mảng công tác Cố vấn học tập.
 • Tham gia giải quyết các công việc liên quan đến chế độ chính sách.
 • Tham gia công tác tổ chức tuần sinh hoạt công dân sinh viên đầu khóa, tiếp nhận hồ sơ sinh viên và thành lập lớp cố định cho sinh viên khóa mới.
 • Phụ trách đôn đốc cập nhật hồ sơ sinh viên trên hệ thống đại học điện tử.
 • Thư ký của hội nghị lớp trưởng bí thư.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do trưởng phòng phân công.

11. Đ/c Trần Thị Phương - Chuyên viên.

 • Đầu mối thực hiện công việc liên quan đến hoạt động phục vụ cộng đồng.
 • Tham gia thành lập lớp cố định cho SV khóa mới trên hệ thống đại học điện tử.
 • Hỗ trợ xây dựng các báo cáo về công tác giáo dục sinh viên.
 • Theo dõi các thông tin trên hệ thống Egov các công việc liên quan đến đơn vị và báo cáo Lãnh đạo.
 • Phụ trách lưu văn bản hành chính của đơn vị.
 • Phụ trách Kiểm định Iso của đơn vị.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công.

12. Đ/c Nông Lâm Thủy - Chuyên viên.

 • Thường trực giải quyết thủ tục hành chính cho sinh viên cơ sở 3.
 • Tiếp nhận hồ sơ sinh viên và hồ sơ chính sách cho sinh viên tại Cơ sở 3.
 • Phối hợp triển khai các hội nghị của đơn vị tại cơ sở 3.
 • Tham gia nắm bắt, theo dõi tình hình sinh viên nội, ngoại trú tại cơ sở 3.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công.

13. Đ/c Hoàng Tùng - Chuyên viên.

 • Thường trực giải quyết thủ tục hành chính và nắm bắt tình hình sinh viên tại cơ sở 2.
 • Phụ trách theo dõi đôn đốc xét điểm rèn luyện của SV trên hệ thống đại học điện tử.
 • Phối hợp với Trung tâm Đảm bảo chất lượng cấp lại mật khẩu tài khoản sinh viên.
 • Quản lý sinh viên nội trú và ngoại trú tại Hà Nội.
 • Tham gia công tác làm thẻ sinh viên.
 • Phụ trách 5S của đơn vị.
 • Quản lý sắp xếp kho hồ sơ sinh viên.
 • Phối hợp hỗ trợ quản lý lưu học sinh.
 • Thực hiện hồ sơ sáng cải tiến của đơn vị.
 • Cấp giấy khen sinh viên.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công.

14. Đ/c Lê Thanh Đức.

 • Tham gia công tác tổ chức tuần sinh hoạt công dân sinh viên đầu khóa, tiếp nhận hồ sơ sinh viên và thành lập lớp cố định cho sinh viên khóa mới.
 • Tham gia công tác tổ chức lễ khai giảng, lễ tốt nghiệp, hội nghị lớp trưởng bí thư.
 • Tham gia công tác làm thẻ sinh viên.
 • Tham gia theo dõi trả lời SV trên Fanpage của đơn vị.
 • Tham gia giải quyết thủ tục hành chính cho sinh viên.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công.

15. Đ/c Nguyễn Thị Thu Hà.

 • Tham gia công tác Bảo hiểm y tế sinh viên tại cơ sở 3.
 • Tham gia công tác tổ chức tuần sinh hoạt công dân sinh viên đầu khóa, tiếp nhận hồ sơ sinh viên khóa mới tại cơ sở Hà Nam.
 • Tham gia công tác làm thẻ sinh viên.
 • Tham gia công tác tổ chức lễ khai giảng, hội nghị lớp trưởng bí thư tại cơ sở Hà Nam.
 • Tham gia giải quyết thủ tục hành chính cho sinh viên tại cơ sở Hà Nam.
 • Tham gia nắm bắt, theo dõi tình hình sinh viên nội, ngoại trú tại cơ sở 3.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công.