THÔNG BÁO

CÁC CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ HỌC BỔNG NĂM HỌC 2018 - 2019

THÔNG BÁO

Trung tâm Hợp tác doanh nghiệp trường Đại học Công nghiệp Hà Nội trân trọng gửi tới sinh viên nhà trường các chương trình học bổng trong năm học 2018 - 2019. Đề nghị sinh viên chủ động đăng ký tham gia các chương trình cụ thể.

Nội dung các chương trình học bổng: tải về tại đây

Trân trọng thông báo!

  • Thứ Sáu, 11:32 14/12/2018

Tags: