Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội thay đổi cách thức tổ chức cho sinh viên đăng ký học tập

Để đảm bảo và phát triển năng lực của người học theo trình tự học tập của mỗi chương trình đào tạo, đáp ứng các tiêu chuẩn kiểm định chất lượng, giảm tải một số vấn đề phát sinh trong quá trình đăng ký học tập trên hệ thống đại học điện tử của sinh viên. Nhà trường thay đổi, triển khai xây dựng kế hoạch học tập và cho sinh viên đăng ký khối lượng học tập theo phương pháp mới.

Xem thêm

HỌC BỔNG NĂNG LƯỢNG TƯƠNG LAI FUTURE ENERGY SCHOLARSHIP NĂM HỌC 2023-2024

Năm 2017, AES Việt Nam đã khởi động Chương trình Học bổng Năng lượng Tương lai AES, góp phần đầu tư vào giáo dục, hướng đến đào tạo nguồn nhân lực công nghệ cao, và thúc đẩy mạnh mẽ hơn sự phát triển của ngành năng lượng ở Việt Nam. Chương trình học bổng Năng lượng Tương lai, do Công ty TNHH Điện lực AES Mông Dương hỗ trợ, Trung tâm Giáo dục và Phát triển (CED) triển khai và thực hiện đến nay là năm thứ 7.

Xem thêm

Thư mời dự Kỷ niệm 125 năm truyền thống Nhà trường và kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20 - 11

Kính gửi: Các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, giảng viên, học viên, học sinh, sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội qua các thời kỳ.

Xem thêm