THÔNG BÁO CUỘC THI SINH VIÊN THẾ HỆ MỚI 2023

THÔNG BÁO CUỘC THI SINH VIÊN THẾ HỆ MỚI 2023

⏰Thời gian: nộp trước 14h00 ngày 28/5/2023
📩Email: congtacsinhvien.haui@gmail.com

ℹ️ Thông báo: https://drive.google.com/file/d/1SFSwNbPW8__ATAFlaXIjiNPZhopZAN5k/view?usp=sharing
ℹ️ Thể lệ, quy định của cuộc thi sinh viên: https://drive.google.com/file/d/1MLE7xoWCAsuue5HZaW03IZ8KtAPMpDC_/view?usp=sharing

  • Thứ Năm, 11:35 25/05/2023

Tags: