Kỷ niệm 48 năm ngày ký kết Hiệp định Paris (27/01/1973 - 27/01/2021)

Cách đây 48 năm, ngày 27/01/1973, Hiệp định Paris được ký kết. Đây là mốc son đánh dấu thắng lợi lịch sử của dân tộc Việt Nam sau hơn 19 năm đấu tranh anh dũng, kiên cường, bất khuất trên các mặt trận chính trị, quân sự, ngoại giao chống đế quốc Mỹ xâm lược.

Xem thêm

Hội nghị Lớp trưởng, Bí thư Chi đoàn các lớp năm học 2020 - 2021.

Trong 02 ngày 29 & 30/12/2020, Phòng Công tác sinh viên chủ trì tổ chức Hội nghị Lớp trưởng, Bí thư Chi đoàn các lớp năm học 2020 - 2021 tại cơ sở đào tạo Hà Nội và Hà Nam. Đây là hội nghị đối thoại trực tiếp giữa Lãnh đạo nhà trường và sinh viên được tổ chức thường niên nhằm thông tin những vấn đề liên quan đến công tác sinh viên của Nhà trường, nắm bắt tình hình sinh viên, góp phần hoàn thiện và vận hành tốt hơn các hoạt động quản lý, giáo dục, đào tạo và phục vụ công tác giá dục, đào tạo của Nhà trường.

Xem thêm

Chương trình tư vấn sức khỏe giới tính cho nữ sinh viên Đại học K15

Nhằm trang bị cho nữ sinh kiến thức, kỹ năng cần thiết để bảo vệ sức khỏe, góp phần xây dựng môi trường học đường văn hóa, lành mạnh, xây dựng cộng đồng bình đẳng, văn minh, ngày 24/12/2020, tại Hội trường C19 cơ sở đào tạo Hà Nam, Phòng Công tác sinh viên tổ chức Hội thảo tư vấn sức khỏe giới tính cho 1500 nữ sinh viên Đại học K15.

Xem thêm

Kỉ niệm 74 năm ngày toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 - 19/12/2020)

74 năm đã trôi qua, "Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến" luôn vẹn nguyên khí thế hào hùng của dân tộc, là kim chỉ nam cho mọi hành động cách mạng của toàn thể nhân dân Việt Nam, cổ vũ, hiệu triệu quốc dân đồng bào kề vai sát cánh, chung sức đồng lòng, đoàn kết nhất trí đánh giặc, giữ nước, giành lại độc lập, tự do, thống nhất cho Tổ quốc.

Xem thêm

Tập huấn nghiệp vụ công tác sinh viên, công tác chủ nhiệm lớp 2020

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2020 - 2021, góp phần đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về công tác sinh viên, sáng ngày 08/12/2020, tại phòng hội thảo tầng 2 A11, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đã tổ chức tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác sinh viên và công tác chủ nhiệm lớp cho 35 viên chức phòng CTSV và chủ nhiệm chuyên trách của Nhà trường.

Xem thêm