Giải phóng Thủ đô - Mốc son lịch sử của dân tộc

Ngày Giải phóng Thủ đô 10/10/1954 không chỉ ghi dấu một chặng đường phát triển của Thủ đô Hà Nội, mà còn là mốc son chói lọi trong lịch sử dựng và giữ nước của cha ông ta.

Xem thêm

Đường Trường Sơn – Con đường huyền thoại!

Tháng 1-1959, Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 15 (khóa II) đã đề ra đường lối đấu tranh vũ trang, tiến hành cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ và tay sai, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Bộ Chính trị quyết định tổ chức tuyến giao liên vận tải quân sự Trường Sơn...

Xem thêm

Ý nghĩa lịch sử của đại thắng mùa Xuân năm 1975

11 giờ 30 phút ngày 30/4/1975 đã đi vào lịch sử của dân tộc ta và dân tộc yêu chuộng hòa bình trên thế giới, đánh dấu một mốc son chói lọi trong lịch sử đấu tranh chống giặc ngoại xâm của dân tộc Việt Nam, đưa đất nước cùng cả dân tộc hân hoan trong ngày hòa bình độc lập thống nhất hai miền Nam Bắc, non sông thu về một mối, là dấu mốc có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta.

Xem thêm

Gặp mặt sinh viên khuyết tật nhân ngày Người khuyết tật Việt Nam 18-4

Sáng ngày 18/4/2019, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đã tổ chức buổi gặp mặt và tặng quà sinh viên khuyết tật nhân ngày Người khuyết tật Việt Nam 18-4.

Xem thêm

Thông báo mở lớp học thay thế ĐA-KL tốt nghiệp học kỳ 2 năm học 2018-2019

Kính gửi các đơn vị thông báo số 21/TB-ĐHCN về việc mở, không mở các lớp học thay thế đồ án, khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên ĐH K10, CĐN-ĐH K12 trong học kỳ 2 năm học 2018-2019. Đề nghị các đơn vị phân công giáo viên giảng dạy các lớp được mở, thông báo cho GV, SV và gửi về phòng Đào tạo để triển khai thực hiện.

Xem thêm