Hội nghị Lớp trưởng, Bí thư Chi đoàn các lớp Đại học K14 tại cơ sở đào tạo Hà Nam năm học 2019 – 2020

Sáng ngày 29/11/2019, tại hội trường B1 (cơ sở đào tạo Hà Nam), Phòng Công tác HSSV chủ trì tổ chức Hội nghị Lớp trưởng, Bí thư Chi đoàn các lớp Đại học K14 năm học 2019 – 2020 với sự tham gia của gần 300 Lớp trưởng, Bí thư Chi đoàn.

Xem thêm

Hội nghị Lớp trưởng, Bí thư Chi đoàn các lớp tại Hà Nội năm học 2019 – 2020: Lắng nghe và giải đáp 37 ý kiến của sinh viên

Chiều ngày 28/11/2019, tại hội trường tầng 2 A3 (trụ sở chính), Phòng Công tác HSSV chủ trì tổ chức Hội nghị Lớp trưởng, Bí thư Chi đoàn các lớp năm học 2019 – 2020 với sự tham gia của khoảng 700 Lớp trưởng, Bí thư Chi đoàn.

Xem thêm

Ngày hội “Sinh viên với văn hóa giao thông"

Hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2019 và hướng tới chào mừng 70 năm Ngày truyền thống HSSV và Hội Sinh viên Việt Nam (09/01/1950 - 09/01/2020), sáng ngày 27/11/2019, tại trụ sở chính, Phòng Công tác Học sinh Sinh viên và Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên trường phối hợp với Head Honda Doanh Thu tổ chức "Ngày hội sinh viên với văn hóa giao thông", thu hút đông đảo sinh viên nhà trường tham gia.

Xem thêm

Giải phóng Thủ đô - Mốc son lịch sử của dân tộc

Ngày Giải phóng Thủ đô 10/10/1954 không chỉ ghi dấu một chặng đường phát triển của Thủ đô Hà Nội, mà còn là mốc son chói lọi trong lịch sử dựng và giữ nước của cha ông ta.

Xem thêm

Đường Trường Sơn – Con đường huyền thoại!

Tháng 1-1959, Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 15 (khóa II) đã đề ra đường lối đấu tranh vũ trang, tiến hành cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ và tay sai, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Bộ Chính trị quyết định tổ chức tuyến giao liên vận tải quân sự Trường Sơn...

Xem thêm

Ý nghĩa lịch sử của đại thắng mùa Xuân năm 1975

11 giờ 30 phút ngày 30/4/1975 đã đi vào lịch sử của dân tộc ta và dân tộc yêu chuộng hòa bình trên thế giới, đánh dấu một mốc son chói lọi trong lịch sử đấu tranh chống giặc ngoại xâm của dân tộc Việt Nam, đưa đất nước cùng cả dân tộc hân hoan trong ngày hòa bình độc lập thống nhất hai miền Nam Bắc, non sông thu về một mối, là dấu mốc có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta.

Xem thêm