Chuỗi hoạt động ngoại khóa hỗ trợ học tập cho tân sinh viên

Từ ngày 28/10 - 05/11/2021, Phòng Công tác Sinh viên phối hợp với Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên trường tổ chức chuỗi hoạt động ngoại khóa hỗ trợ học tập cho sinh viên dưới hình thức trực tuyến với nhiều nội dung bổ ích, thiết thực. Chương trình thu hút gần 25.000 lượt sinh viên tham gia.

Xem thêm