THÔNG BÁO LÀM BÀI THU HOẠCH TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN - SINH VIÊN NĂM HỌC 2019 - 2020

THÔNG BÁO LÀM BÀI THU HOẠCH TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN - SINH VIÊN NĂM HỌC 2019 - 2020

Nhằm đánh giá kết quả sinh viên tham gia "Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên" năm học 2019 - 2020, Nhà trường tổ chức cho sinh viên Đại học K14 và Cao đẳng K21 tham gia thực hiện bài thu hoạch "Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên" trên hệ thống đại học điện tử bằng hình thức trắc nghiệm trên máy tính cá nhân hoặc điện thoại thông minh kết nối internet.

Để thực hiện bài thu hoạch, sinh viên truy cập cổng thông tin sinh viên theo địa chỉ website http://sv.dhcnhn.vn/Theo dõi lịch thi/Đánh giá tuần SHCD với tài khoản đã được cung cấp.

Thời gian làm bài: Từ ngày 09 - 15/9/2019 (đối với sinh viên học quân sự trong tháng 9/2019 thì thời gian làm bài từ ngày 01/10 - 15/10/2019)

Đề bài gồm 20 câu hỏi trắc nghiệm, thời lượng làm bài 45 phút. Nội dung đề bài tập trung vào những vấn đề sau:

- Thông tin về Nghị quyết 29-NQ/TW của BCH TW Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục

- Tổng quan về Nhà trường

- Thông tin về Quy chế công tác sinh viên

- Thông tin về Quy chế đào tạo

- Thông tin về học bổng và chế độ chính sách

- Thông tin về Đoàn Thanh niên và Hội Sinh viên nhà trường

  • Thứ Hai, 15:38 09/09/2019