Bước đầu khởi nghiệp - Sinh viên HAUI tìm hiểu về kiến thức pháp luật bán hàng đa cấp và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Ngày 13/4/2023, nhận được sự quan tâm của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia - Bộ Công Thương, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội phối hợp cùng Trung tâm Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, Ủy ban Cạnh tranh quốc gia (Bộ Công thương), Hiệp hội Bán hàng đa cấp Việt Nam tổ chức Hội thảo "Tuyên truyền, phổ biến “Kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng” năm 2023 cho sinh viên Trường. Buổi Hội thảo đã thu hút sự quan tâm của sinh viên từ 13 Khoa/Trung tâm đào tạo, hơn 500 sinh viên đã có mặt tại hội trường tham dự hội thảo và được tiếp cận nguồn thông tin bổ ích từ các diễn giả.

Xem thêm