Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2024 - Vì một cộng đồng sạch ma túy

Hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy (tháng 6), Ngày quốc tế phòng, chống ma túy và Ngày toàn dân phòng, chống ma túy (ngày 26 tháng 6), Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm (Ủy ban Quốc gia) yêu cầu các Bộ, cơ quan thành viên Ủy ban Quốc gia, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy từ ngày 01 đến ngày 30 tháng 6 năm 2024 với chủ đề “Chung tay xây dựng xã, phường, thị trấn sạch ma túy".

Ngày 27/5/2024, Văn phòng Chính phủ có văn bản số 3631/VPCP-KGVX truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm (Ủy ban Quốc gia) về việc triển khai Tháng hành động phòng, chống ma tuý năm 2024.

Mục đích, yêu cầu của Tháng hành động:
1. Nâng cao vai trò, trách nhiệm và hiệu quả công tác phối hợp của các cấp, các ngành từ trung ương đến địa phương; qua đó, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia phòng, chống ma túy; hướng tới xây dựng một cộng đồng sạch ma túy.

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo nên một chiến dịch truyền thông phòng, chống ma túy trên phạm vi toàn quốc; tăng cường công tác nắm tình hình, phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp tội phạm về ma túy; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cai nghiện, quản lý người nghiện ma túy, người sử dụng trái phép chất ma túy và quản lý sau cai; góp phần giảm cung, giảm cầu và giảm tác hại của ma túy.

3. Việc triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy phải được tiến hành đồng bộ, bảo đảm hiệu quả thiết thực, tiết kiệm, phù hợp với tình hình thực tế.
Mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm trên phạm vi toàn quốc.

Tập cung các nội dung trong Tháng hành động:

1. Mở đợt cao điểm tuyên truyền phòng, chống ma túy cho cán bộ quản lý, Nhà giáo, người lao động, sinh viên, học viên. Trọng tâm tuyên truyền hậu quả, tác hại của ma túy đối với sức khỏe và con người; những thủ đoạn lôi kéo, dụ dỗ sử dụng ma túy, đặc biệt là ma túy tổng hợp và ma túy "núp bóng" các loại thực phẩm như bánh kẹo, đồ uống, thảo mộc, thuốc lá điện tử và các giải pháp phòng ngừa cũng như ngăn chặn.

2. Tuyên truyền giải pháp phòng, tránh ma túy trong học đường.

3. Phối hợp với ban chỉ đạo hoặc công an Phường/Quận đấu tranh, ngăn ngừa phòng chống ma túy.

Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2024 - Vì một cộng đồng sạch ma túy

  • Thứ Năm, 14:21 06/06/2024

Tags: